مهاجرت معکوس به روستاهای بوشهر

 پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی نقشی بسیار مهم در مهاجرت معکوس……

 پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی نقشی بسیار مهم در مهاجرت معکوس از شهرها به روستاهای این استان داشته است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مدیر کل بنیاد مسکن در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: نوسازی و مقاوم سازی خانه ها در چند سال اخیر فقط در پنج روستای شهرستان دشتی مهاجرت معکوس ۶۰ خانوار از شهرهای استان به این روستاها را در پی داشته است. پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی نقشی بسیار مهمی در مهاجرت معکوس از شهرها به روستاهای این استان داشته است. و این مهم  براساس مصوبه دولت که سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و مقاوم سازی شوند و سهم استان بوشهر ۲ هزار و ۵۰۰ واحد در هر سال است.  از این تعداد ۱۸۷۶ واحد آن بطور ۱۰۰ درصد تکمیل و پایان کار دریافت کرده اند.

حیدری ادامه داد: امسال میزان تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۱۸۰ و ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. سهم استان از مقاوم سازی ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی است و با توجه به افزایش تسهیلات، معرفی متقاضیان به بانکهای عامل آغاز و در حال دریافت وام هستند.
وی تأکید کرد واحدهای مسکونی روستایی با همکاری مردم و تحت نظارت فنی و مهندسی بنیاد مسکن ساخته و پایان کار دریافت می کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان، به وضعیت اجرای طرح های روستایی اشاره کرد و افزود: در زمان حاضر تمام روستاهای بیش از ۲۰ خانوار روستایی استان بوشهر دارای طرح هادی مصوب هستند و اجرای این طرح ها نقشی مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها دارند.

Print Friendly, PDF & Email