موفقیت همکار

تیم فوتسال پرسپولیس شهرستان دیر با کسب مقام قهرمانی با حضور رضا فدائی کارمند بنیاد مسکن شهرستان دیر……به گزارش روابط عمومی ، تیم فوتسال پرسپولیس شهرستان دیر با کسب مقام قهرمانی در استان بوشهر توانست مجوز حضور در زیر گروه لیگ دسته دو کشور را بدست آورد. رضا فدایی از همکاران بنیاد مسکن شهرستان دیر بعنوان بازیکنان اصلی و موثر در موفقیت تیم خود به شمار می آید.

IMG-20150604-WA0001

IMG-20150604-WA0000

Print Friendly, PDF & Email