میز خدمت بنیاد مسکن در روستای سرمستان از توابع شهرستان دیر

میز خدمت بنیاد مسکن در روستای سرمستان از توابع شهرستان دیر برگزار شد.

آسفالت معابر روستایی از محل اعتبارات قیر رایگان، الحاق اراضی ملی به محدوده طرح هادی جهت تأمین مسکن مورد نیاز روستاییان و اجرای طرح هادی از خواستهای دهیار و اهالی روستای سرمستان بود.
بازدید از روستا و بررسی وضعیت مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی نیز از سوی بنیاد مسکن شهرستان دیر صورت گرفت.

Print Friendly, PDF & Email