نشست بررسی موانع و مشکلات پروژه های مسکن مهر

نشست معاون اجرائی و رئیس دایره اعتبارات بانک مسکن استان با معاون بازسازی و بهسازی مسکن روستایی و مسکن شهری……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور معاون اجرائی و رئیس دایره اعتبارات بانک مسکن استان، معاون بازسازی و بهسازی مسکن روستایی و مسکن شهری بهمراه کارشناس مسکن مهر بنیاد مسکن استان در خصوص وضعیت پروژه های باقیمانده مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت، همچنین رفع موانع و مشکلات فروش اقساطی پروژه ها، پایان کار واحدهای خود مالک دشتستان، ارائه صورتمجلس تفکیکی، اسناد تکبرگی پروژه ۲۰ واحدی سعدآباد، پیگیری تسهیلات ۴۸ و ۱۶ واحدی دلوار و شبانکاره، همچنین معرفی متقاضیان به بانک مسکن جهت فروش اقساطی در دفتر مسکن شهری، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

IMG_8582

Print Friendly, PDF & Email