نشست شورای معاونین اداره کل بنیاد مسکن بوشهر با حضور معاون پشتیبانی بنیاد مسکن کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ نشست شورای معاونین اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر با حضور معاون پشتیبانی و مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن کشور برگزار شد.

Print Friendly, PDF & Email