نشست مجمع عمومی سالانه هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، این نشست با حضور مهندس سُلگی- مدیرعامل انجمن……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، این نشست با حضور مهندس سُلگی- مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور و اعضای هیأت مدیره در اداره کل برگزار گردید.
شهبازی- مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان، گزارش فعالیت های انجمن از قبیل واگذاری ۱۱۴ واحد مسکونی از پروژه ۲۰۱ واحدی عالیشهر با مراحل تقسیط تسهیلات بانکی و پیگیری مستمر جهت صدور اسناد مربوطه و همچنین پایان واگذاری ۷۲ واحد در شهر کنگان با مراحل تقسیط بانکی و اهداء سند به متقاضیان ارائه نمودند.
وی افزود: در حال حاضر پروژه ۲۴ واحدی روستای احمدی بوشهر و ۸۷ واحد عالیشهر به ترتیب با پیشرفت فیزیکی ۶۵ و ۷۵ درصد در حال اجرا می باشند و تا پایان سال جاری به اتمام خواهند رسید.
شهبازی یکی از مشکلات را پیگیری صدور اسناد مالکیت واحدهای احداثی دانست و گفت این پُرسه اداری با نتیجه طولانی روبرو بوده، که در دست اقدام می باشد.
سپس تابنده- بازرس انجمن، استماع قرائت گزارش صورت های مالی و گزارش بندهای بازرسی را ارائه نمودند و توضیحات لازم توسط شهبازی و پیشنهادات و راهکارهای راهبردی توسط مهندس سُلگی در خصوص رفع بندهای حسابرسی سال۹۵ ارائه گردید.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور بیان کرد: کارهای خوبی در استان صورت گرفته و انجام این گونه فعالیت ها را باید بیشتر به سمت خیرین سُوق داد و راهکار جدید برای جذب کمک خیرین پیدا کنیم. وی افزود: یکی از کارهای خوب در امر ساخت و ساز می تواند احداث واحد مسکونی به صورت پراکنده و تک واحدی اقدام شود و افراد خیّر را به این سمت هدایت نمائیم تا بتوانند در نقاط مختلف از یک تا چند واحد جهت خانواده های نیازمند، خانه احداث نمایند. همچنین می توان چندین نفر را در ساخت یک واحد مشارکت دهیم و در این امر خداپسندانه هدایت نمائیم. 

    

Print Friendly, PDF & Email