نشست مدیر عامل منطقه پارس شمالی با بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مدیر عامل منطقه پارس شمالی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مدیر عامل منطقه پارس شمالی جهت بررسی مسائل در منطقه با احمدی- مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنگستان دیدار نمودند.
در این نشست به موضوعات ساخت و سازهای غیر قانونی در پنج روستای چاه پهن، هِدکان، کلات، زیراهک و بریکان اشاره گردید. همچنین به عدم صدور پروانه ساختمانی باتوجه به پیش بینی احداث در اراضی تحت تملک بنیاد مسکن بحث و تبادل نظر شد.

photo_2016-11-23_23-332-54

Print Friendly, PDF & Email