نشست مشترک با بیمه دانا

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مدیرعامل جدید بیمه دانا استان با مدیرکل بنیاد……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مدیرعامل جدید بیمه دانا استان با مدیرکل بنیاد مسکن دیدار نمودند. در این نشست کاری بررسی مسائل گذشته و باقیمانده مطالبات بیمه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید از سوی معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن، یک فقره چک در وجه بیمه دانا پرداخت گردد.
نظری اظهار داشت: تعهد و رعایت در اجرای مفاد قرارداد از سوی بیمه گذار و بیمه گر، درخواست های جدید در مفاد قرارداد جهت بیمه تکمیلی کارکنان، می توانیم با تعامل مطلوب به اهداف مورد نظر دست یافته و بهترین بازخورد را داشته باشیم و با درایت و کفایت بنیاد مسکن مشکلات حل خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن بیان نمود: عدم پرداخت به موقع مطالبات بیمه، به تناسب نداشتن اعتبارات دولتی و عدم دریافت مطالبات سال های قبل، بنیاد در پرداخت سهم خود به بیمه با مشکل روبرو شده است و با تفاهم بعمل آمده مقرر شد در آینده نزدیک، باقیمانده مطالبات بیمه دانا بصورت اقساط پرداخت گردد.

Print Friendly, PDF & Email