نشست هم اندیشی کارشناسان امور زمین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور معاون عمران روستایی، مسئول واگذاری……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، نشستی با حضور معاون عمران روستایی، مسئول واگذاری و کارشناسان زمین شعب بنیاد مسکن استان جهت هماهنگی های لازم در اداره کل برگزار گردید.
مهندس زارعی، تصریح نمود: رعایت کردن و توجه نمودن به دستورالعمل و بخشنامه های ارسالی از دفتر مرکزی را با دقت لازم مطالعه و نسبت به انجام آن توجه بیشتری داشته باشیم. همچنین عملکرد از روند امور زمین و صدور سند در سال جاری توسط بنیاد مسکن شهرستان ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و برنامه ریزی جهت تملک اراضی ملی در محدوده روستا و صدور سند مالکیت روستایی و شهری طبق پیش بینی دفتر مرکزی جهت انجام امور در سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

Print Friendly, PDF & Email