نشست کاری با مدیر عامل شرکت عمران عالیشهر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- مدیر کل با حضور خود در شرکت عمران عالیشهر……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- مدیر کل با حضور خود در شرکت عمران عالیشهر با مهندس مقاتلی دیدار نمودند. در این نشست به مسائلی همچون واگذاری زمین جهت احداث واحدهای مسکونی، مشکلات و مسائل مربوط به واحدهای در حال احداث بنیاد مسکن مطالبی مطرح گردید و مدیر عامل شرکت، با توجه به موارد بیان شده، مساعدت و همکارهای شرکت را اعلام نمود. در این نشست معاونین مسکن شهری، پشتیبانی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان بوشهر مدیرکل را همراهی نمودند.

Print Friendly, PDF & Email