همایش بزرگ نظام اداری کشور

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، به مناسبت روز ملی اسناد……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، به مناسبت روز ملی اسناد، چهل وهفتمین همایش بزرگ نظام اداری کشور با حضور ملایجردی مدیر کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری و رئیس مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور، خانم دکتر ابتکار- رئیس سازمان محیط زیست، دیگر مسئولین و دعوت از دستگاه های اجرایی، با محوریت دبیرخانه، اسناد، منابع انسانی و فنآوری اطلاعات به شیوه نوین اداری جهت بررسی راهکارهایی برای ایجاد کارآمدی هر چه بیشتر نظام اداری الکترونیک در سالن اجلاس سران برگزار گردید.
در این همایش آخرین اطلاعات و دستاوردهای نظام اداری ایران به منظور شفاف سازی بیشتر، حمایت از حقوق و تکریم شهروندان، گسترش رضایتمندی، ارتقاء بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت در تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران اداری ارائه شد. همچنین از کتاب شبکه های عمومی تعامل پذیر رونمایی گردید و به موضوعاتی از قبیل کتاب نقشه راه، تحول مکاتبات و تبادلات اداری کشور، سامانه سیماد، رصد، ساد، سماد در شبکه دولت پرداخته شد و در پایان این همایش با اهدای تندیس و لوح تقدیر از تعدادی از برگزیدگان نظام اداری الکتروینک قدردانی بعمل آمد.

Print Friendly, PDF & Email