همکاری بنیاد مسکن در تأمین مسکن جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در دومین نشست بررسی توافقنامه تأمین مسکن……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در دومین نشست بررسی توافقنامه تأمین مسکن نیروهای بازنشسته و شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان، منتظری- معاون توسعه مدیریت منابع انسانی جهاد، رضایی- سرپرست معاونت پشتیبانی، معاونین بازسازی و عمران روستایی در اداره کل بنیاد مسکن برگزارگردید.

در این نشست، به واحدهای احداث شده و آماده ی تحویل، همچنین واحدهای در حال ساخت شهرهای بنک ۲۰ واحدی، دیّر ۱۱۸ واحدی، جزیره شیف ۱۰۰ واحدی و ۹۰ واحدی کنگان، بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد از سوی سازمان جهاد کشاورزی تعداد واحدهای درخواستی اعلام تا مقدمات مشارکت با بنیاد مسکن مهیا گردد.

IMG_9942

Print Friendly, PDF & Email