همکاری شرکت برق در پروژه های بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با توجه به درخواست همکاری شرکت توزیع……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با توجه به درخواست همکاری شرکت توزیع برق استان در جهت فراهم سازی امکانات لازم در برق رسانی به پروژه های بوستان امید روستایی و زمین های چمن مصنوعی ورزشی با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان، مدیرعامل توزیع برق استان و کارشناسان حقوقی دو دستگاه، نشستی در اداره کل بنیاد مسکن برگزار گردید و پس از تبادل نظر مقرر شد تمهیدات لازم در جهت فراهم نمودن مقدمات اولیه و بستن قرارداد تا پایان سال ۹۶ اقدامات لازم صورت گیرد.

 

Print Friendly, PDF & Email