همکاری پست بانک با بنیاد مسکن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مسئولین پست بانک استان در جهت……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، مسئولین پست بانک استان در جهت ارائه خدمات با معاون پشتیبانی بنیاد مسکن دیدار نمودند.
در این نشست مسائلی همچون نحوه پرداخت تسهیلات به پرسنل، بازپرداخت اقساط، چگونگی اخذ تضمین و نحوه پرداخت تسهیلات به کارگاه های تولیدی بنیاد مسکن مطرح و تبادل نظر گردید. همچنین درخواست اختصاص اعتبار بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن از سوی پست بانک، مطرح و راهکارهای لازم از سوی معاون پشتیبانی ارائه شد.

Print Friendly, PDF & Email