هم اندیشی با موسسه قرض الحسنه رسالت

هم اندیشی بنیاد مسکن و موسسه قرض الحسنه رسالت در خصوص اهداف بنیاد مسکن……

به گزارش روابط عمومی جلسه هم اندیشی بنیاد مسکن و موسسه قرض الحسنه رسالت در خصوص اهداف بنیاد مسکن در حوزه مسکن شهری و پرداخت تسهیلات جهت پرسنل با حضور حیدری- سرپرست بنیاد مسکن استان، معاونین عمران روستایی و مسکن شهری، رئیس امور اداری بنیاد مسکن استان و سلیمی- رئیس اداره تسهیلات مؤسسه رسالت برگزار و تبادل نظر و تصمیات لازم اتخاذ گردید.

IMG_6839

Print Friendly, PDF & Email