پروژه های امور عشایر استان بوشهر از محل اعتبارات ارزش افزوده اجرا می شوند

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: براساس موافقتنامه بنیاد مسکن و امور عشایر در راستای خدمات رسانی بهتر به جامعه عشایری استان پروژه های امور عشایر از محل اعتبارات ارزش افزوده اجرا می شوند.

حمید حیدری بریدی افزود: براساس این توافق نامه عملیات راهسازی و سایر پروژه های مربوط به امور عشایر از این محل اجرا می شوند.
وی بیان کرد: شیوه نامه اجرایی پروژه ها به زودی ابلاغ می شود و بعد از انعقاد تفاهم نامه مشترک عملیات اجرایی در سطح استان و جامعه هدف آغاز می شود.

Print Friendly, PDF & Email