پیگیری تخصیص اعتبارات نفت

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- مدیرکل بنیاد مسکن استان با مهندس……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- مدیرکل بنیاد مسکن استان با مهندس یوسفی- مدیرعامل منطقه انرژی پارس جنوبی در دفتر ایشان دیدار نمودند.
در این نشست حیدری، خواستار پیگیری تخصیص اعتبارات وزارت نفت در بخش بوشکان شهرستان دشتستان برای اجرای طرح هادی در ۱۱ روستا با اعتبار ۳۸ میلیارد ریال، همچنین درخواست مشارکت منطقه ویژه در پروژه های انجمن خیرین مسکن ساز استان به قشرهای آسیب پذیر، از سوی شهبازی- مدیر عامل انجمن مطرح گردید.

Print Friendly, PDF & Email