کسب رتبه برتر استانی و کشوری توسط ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ در ارزیابی هیات نظارت ستاد اقامه نماز، اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر حائز رتبه برتر استانی و کشوری شد.

اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر موفق به کسب هزار امتیاز (اخذ تمامی امتیاز) از سامانه سجاده (سامانه ستاد اقامه نماز) شد.

Print Friendly, PDF & Email