کسب مقاوم اول در ارائه خدمات فنی و مهندسی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در پی برگزاری انتخاب کارمندان نمونه، دستگاه اجرایی برتر و……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، در آیین برگزاری انتخاب کارمندان نمونه و دستگاه های اجرایی برتر شهرستان بوشهر بمناسبت گرامیدشت هفته دولت، بنیاد مسکن شهرستان بوشهر با توجه به ارزیابی بعمل آمده از سوی فرمانداری بوشهر از لحاظ عملکرد در ارائه خدمات فنی و مهندسی در روستاهای شهرستان جایگاه اول را کسب نموده است. روابط عمومی بنیاد مسکن استان این موفقیت را که با همت و همدلی، سعی و تلاش بدست آمده است، به مدیر و کارکنان آن بنیاد مسکن تبریک می گوید.

111_0

Print Friendly, PDF & Email