کمیته راهبردی مسکن معلولین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جلسه کمیته راهبردی تفاهمنامه مسکن خانوارهای معلولین……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جلسه کمیته راهبردی تفاهمنامه مسکن خانوارهای معلولین با حضور حیدری سرپرست بنیاد مسکن استان، اسدی راد مدیر کل بهزیستی استان، شهبازی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان و رستمیان سرپرست حساب ۱۰۰ امام در اداره کل بنیاد مسکن برگزار گردید.
حیدری بریدی سرپرست بنیاد مسکن استان ضمن تشکر از حضور اعضا جلسه بیان داشت: تلاش در اجرای تفاهمنامه فوق، امری خداپسندانه و خدمت به خانواده های هدف، توفیقی است که خداوند نصیب ما نموده است.
مدیر کل بهزیستی استان بیان کرد آمادگی و علاقه بهزیستی در جهت تحقق هر چه بهتر تفاهم نامه و اجرای آن را منوط به فعالیت فراتر از وظیفه ی اداری دانست.
در ادامه شهبازی مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان توضیحات لازم در خصوص تفاهم نامه را با ارائه پیشنهادات مطرح شده ۷ مورد از موضوعات مورد نیاز تصویب و مقرر گردید در خصوص خانواده هایی که بیشترین تعداد معلول را دارند پیگیری های لازم انجام گیرد.

IMG_5973

 

Print Friendly, PDF & Email