گزارش تصویری بازدید از پروژه ها

بازدید مهندس شنوایی- مدیرکل نظارت و ارزیابی عمران روستایی بنیاد مسکن مرکز از پروژه های بنیاد مسکن در شهرستان های دشتی، دیر، عسلویه و دشتستان

IMG_9542

IMG_9556

IMG_9537

IMG_9500IMG_9448IMG_9462

IMG_9403

 

IMG_20160106_112108

IMG_9358

IMG_20160107_163022

Print Friendly, PDF & Email