گزارش تصویری

گزارش تصویری از ۳ زمین چمن مصنوعی در روستاهای محمدآباد دشتی، شهنیا و لمبدان شهرستان دیر……

IMG_6157

IMG_6167

IMG_6177

IMG_6190

IMG_6137 IMG_6141

Print Friendly, PDF & Email