گزارش تصویری

گزارش تصویری از ۷ زمین چمن مصنوعی در روستاهای جتوط، هلپه ای، بشیرآباد، بویری، دهداران سفلی، خلیفه و گلدشت……

IMG_6393 IMG_6474 IMG_6496 IMG_6481 IMG_6430IMG_6418

IMG_6439

Print Friendly, PDF & Email