یک کار تأثیرگذار در بنیاد مسکن شهرستان دشتی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان، کار خوبی که توسط مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان، کار خوبی که توسط مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتی به اجرا گذاشته شده است. نشست  کاری بصورت ماهانه در خصوص پیگیری انجام امورات محوله، برگزار می کند. در این نشست ها گزارشی از قسمت های مختلف و چگونگی انجام کارها، تأکید بر تکریم ارباب رجوع، برنامه ریزی جهت انجام کارهای عقب افتاده و گزارش میزان درآمدهای تحقق یافته هر بخش، توسط مسئولین مربوطه، ارائه می شود و در پایان مسائل و مشکلات توسط مدیریت بررسی و راهکارهای لازم جهت برطرف شدن موضوع های مطرح شده، ارائه می گردد.

Print Friendly, PDF & Email