۱۲ میلیارد ریال به روستاهای گردشگری بوشهر تخصیص یافت

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: ۱۲میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای تعریف طرح گردشگری برای پنج روستای هدف این استان اختصاص یافته است.

علیرضا مقدم به رسانه‌ها اعلام کرد: روستاهای رود فاریاب و نینیزک در شهرستان دشتستان، گشی تنگستان، هاله عسلویه و جزیره شمالی گناوه از روستاهای هدف گردشگری در استان بوشهر معرفی شده اند.

ویاظهار کرد: روستاهای گردشگری با هدف خلق محیط شایسته برای حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و اجتماعی روستا، بهره گیری از آن به منظور افزایش تعاملات مثبت روستائیان با گردشگران، ارتقای پیوندها و روابط اجتماعی و فرهنگی در راستای تقویت و وحدت و هماهنگی منطقه بین نیاز ساکنان و گردشگران، تنوع بخشی به معیشت روستائیان و ارتقای کمی و کیفی اقتصاد روستایی براساس توسعه فعالیت‌های مرتبط با گردشگری، تقویت تاسیسات و امکانات اجتماعی برای توسعه گردشگری، شناسایی و تقویت زمینه های موجود برای توسعه یا ایجاد کانون‌های جدید گردشگری معرفی می‌شوند.

Print Friendly, PDF & Email