۱۸ پروژه عمران روستایی بوشهر از محل اعتبارات نفت آماده افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ معاون عمران روستایی اداره‌کل بنیاد مسکن بوشهر گفت: ۱۸ پروژه عمران روستایی استان از محل اعتبارات نفت آماده افتتاح است.

غلامرضا زارعی اظهار داشت: در مجموع ۷۹ پروژه عمران روستایی از محل اعتبارات نفت در استان بوشهر در دست اجرا است که ۱۸ پروژه آماده افتتاح و بهره‌برداری است.

وی اضافه کرد: در شهرستان تنگستان ۲۶ پروژه با اعتبار ۴۱ میلیارد ریال در دست اجرا است که ۹ پروژه با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری است.

معاون عمران روستایی اداره‌کل بنیاد مسکن بوشهر بیان کرد: در شهرستان دشتی ۲۵ پروژه با اعتبار ۳۵.۵ میلیارد ریال در دست اجرا است که چهار پروژه با اعتبار ۵.۵ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: در شهرستان جم ۱۵ پروژه با اعتبار ۴۲.۵ میلیارد ریال در دست اجرا است که چهار پروژه با اعتبار ۱۰.۵ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری است.

زارعی ادامه داد: در شهرستان کنگان ۹ پروژه با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در دست اجرا است که یک پروژه با اعتبار شش میلیارد ریال آماده بهره‌برداری است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان دیر چهار پروژه با اعتبار ۱۷.۵ میلیارد ریال در دست اجرا است.

Print Friendly, PDF & Email