۱۰ هزار مترمربع از زمین‌های ملی شهرستان عسلویه رفع تصرف شد/ منتظر خبرهای دیگری از زمین خواری در جنوب استان باشید

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: ۱۰ هزار مترمربع از زمین‌های ملی در شهرستان عسلویه از دست و تصرف زمین‌خواران خارج و رفع تصرف شد.

حمید حیدری بریدی تاکید کرد: با توجه به پیگیری‌های شبانه‌روزی اداره حقوقی و املاک بنیاد مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، به محض وقوع تصرف زمین‌های متعلق به این بنیاد، متصرفان از سوی گشت‌های سیار شناسایی شدند.
وی افزود: در اجرای حکم قطعی صادره از مراجع قضایی و با همکاری فرماندهی پاسگاه انتظامی روستای کُنار خیمه از توابع شهرستان عسلویه، ضمن تخریب و قلع و قمع دیوارکشی های ایجادشده، از زمین های ملّی تحت تملک بنیاد مسکن به میزان ۱۰ هزار مترمربع که توسط افرادی بصورت غیرقانونی تصرف گردیده بود، رفع تصرف بعمل آمد و زمین های موصوف مجددا در اختیار بنیادمسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت.
حیدری تصریح کرد: برای بازگرداندن زمین‌های بیت‌المال، پرونده‌های دیگری در مراجع قضایی تشکیل شده است، که در جنوب استان طی روزهای آتی نیززمین های دیگری که توسط افرادی بصورت غیرقانونی تصرف گردیده اند، در اجرای احکام قضایی قطعی با همکاری فرماندهی محترم پاسگاه های انتظامی رفع تصرف خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در پایان گفت: بطور قاطع در مقابل هرکسی که بخواهد با زمین خواری، حقوق بیت المال را نادیده بگیرد برخورد خواهیم کرد، و در این راستا اداره حقوقی و املاک اداره کل بنیاد مسکن استان با پیگیری های قضایی زمین های تصاحب شده توسط افراد سودجو را بازمی گرداند.

Print Friendly, PDF & Email