۱۰۰ درصد اماکن روستاهای بخش شُنبه وطسوج شهرستان دشتی مقاوم سازی وایمن شده اند

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، صالحی – مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، صالحی – مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتی اعلام نمود از سال ۱۳۸۴ تاکنون در قالب دو برنامه پنج ساله، پرداخت تسهیلات بهسازی طرح ویژه و همچنین بازسازی های انجام شده در این بخش، تاکنون ۲۳۹۷ فقره تسهیلات جهت ساخت مسکن روستایی پرداخت شده است. که با توجه به تعداد ۱۹۱۸ خانوار روستایی این بخش ( براساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال ۹۰ ) بهمراه توسعه شهری و روستایی ۱۰۰ درصد این اماکن بهسازی و بازسازی شده اند.
مهندس صالحی افزود: در دو بخش دیگر شهرستان نیز وضعیت بازسازی و بهسازی به لحاظ کیفیت مسکن روستایی و بافت روستا، ارتقاء سطح ایمنی، بهداشتی و رفاه روستائیان، مطلوب و با فرهنگ سازی انجام شده، روبه رشد می باشد.

IMG_6374

DSC04367

Print Friendly, PDF & Email