Yearly Archives: ۱۳۹۵

دیدار با خانواده شهدا

دیدار کارکنان بنیاد مسکن شهرستان بوشهر با خانواده شهیدان عمادی و صفوی……

Read More »

استفاده از مصالح نوین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، با حضور حیدری- مدیرکل بنیاد مسکن استان……

Read More »

دیدار عمومی مدیر کل با مراجعین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر، حیدری- مدیرکل بنیاد مسکن استان در یک نشست صمیمی……

Read More »