گسترش فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز استان نیازمند کمک خیرین است

به گزارش “روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر”؛ انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر پیرامون پروژه‌های خود با مدیرکل بنیاد مسکن استان نشستی برگزار کرد.
در این نشست معاون اداری، مالی انجمن خیرین مسکن ساز کشور و معاون پشتیبانی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز حضور داشتند.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان بوشهر در این نشست گفت: گسترش فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز نیازمند کمک خیرین بوشهری ساکن و خارج از این استان است، کمک بیشتر خیرین به انجمن امکان فعالیت انجمن را فراهم تر و در نتیجه نیازمندان تحت پوشش انجمن صاحب سرپناه می شوند.

حسین شهبازی گفت: هر خیری که از نظرمالی، اهدای زمین، مصالح ساختمانی، قبول پرداخت اقساط تسهیلات متقاضیان به انجمن کمک کند می تواند افراد واجد شرایط حتی اگر از بستگان خودشان باشند را به انجمن معرفی تا در قالب ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه و شیوه نامه به آنها مسکن واگذار شود.
وی یادآور شد: دستگاههای دولتی و بانکهای عامل نیز از خیرین همکار ما هستند که حمایت و کمک آنها می تواند در انجام وظایف انجمن بسیار موثر باشند.
شهبازی از پیمانکارانی که بتوانند در قالب تفاهم نامه در ساخت و ساز با انجمن خیرین مسکن ساز مشارکت کنند خواست تا با این انجمن همکاری کنند.
وی، واحدهای مسکونی که انجمن خیرین مسکن سازاقدام به احداث می کند را از نظر هزینه پایین ترین قیمت و از نظرکیفیت و رعایت اصول فنی قابل قبول دانست.
شهبازی اظهار داشت: کسانیکه خود افراد تحت تکفلشان زمین، مسکن و تسهیلات بانکی از دولت نگرفته اند و دارای واحد مسکونی نباشند و سابقه ثبتی ملک ندارند می توانند از واحدهای این انجمن استفاده کنند.

Print Friendly, PDF & Email