دسته‌بندی نشده

کمیته راهبردی مسکن معلولین

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهر جلسه کمیته راهبردی تفاهمنامه مسکن خانوارهای معلولین……

Read More »