IT رکن اساسی و اصلی در هر سازمان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن ستان بوشهر، برای بررسی مسائل و مشکلات موجود در سامانه معاونت های بنیاد نشستی……

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن ستان بوشهر، برای بررسی مسائل و مشکلات موجود در سامانه معاونت های بنیاد نشستی با حضور سرپرست بنیاد مسکن استان، مهندس نعیمی- سرپرست دفتر فنآوری اطلاعات و سیستم ها و کارشناسان مرتبط با سامانه های کارگزینی، بازسازی، مسکن مهر، امور مالی، بودجه، ذیحسابی،عمران روستایی و روابط عمومی برگزار گردید.

در ابتدا سرپرست بنیاد مسکن استان از برنامه ها و دستور کار اعلام شده توسط واحد فنآوری اطلاعات مرکز به استان ها، که بصورت دوره ای به مسائل و مشکلات موجود در برنامه ی سامانه ها پرداخته و با رسیدگی به نکات مهم در برطرف کردن موانع و سطح کمی وکیفی امکانات موجود مطالبی را بیان نمودند و نظرات کارشناسان در حوزه مربوطه را خواستار شدند.

در ادامه سرپرست دفتر فنآوری اطلاعات و سیستم ها در مورد اهمیت روزمره IT در ارکان زندگی انسان ها مطالبی ارائه داد و افزود: IT تسهیل کننده امور، دقت بالا در کارهای تکراری، مدیریت و کنترل کننده و در نهایت تهدید کننده می باشد. و در امنیت IT سه شاخصه جامعیت و صحت داده ها، در دسترس بودن سرویس و محرمانگی ( کم اهمیت ولی بی امنیت نیست ) وجود دارد.

در ادامه، در خصوص امنیت سایبری، غافل ماندن از دفاع سایبری، اهداف IT بعنوان یک ابزار و یار کمکی، زیر ساخت های استان، نقاط قوت و ضعف فنآوری، تعامل استان در ابلاغ و اعلام سیاست های مرکز که بعنوان خط مشی در کل کشور لازم اجرا می باشند مباحث لازم مطرح گردید.

در پایان مشکلات موجود در سامانه ها از سوی کارشناسان مربوطه مطرح و توضیحات و راهکارهای لازم توسط مهندس نعیمی داده شد.

IMG_0578

 

Print Friendly, PDF & Email